ไม้กอล์ฟและสนามกอล์ฟ

ไม้กอล์ฟและสนามกอล์ฟ

ใครจะคิดบ้างละว่า กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะและการฝึกฝนเป็นอย่างมาก รวมถึงต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อตัวนักกีฬานั้นก็คือไม้กอล์ฟ คนทั่วไปคิดว่า ไม้กอล์ฟเพียงไม่กี่ชนิดก็สามารถใช้เล่นกอล์ฟได้แล้ว ซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิด ตามกติการทั่วไปในการออกรอบหนึ่งครั้ง จะมีไม้ไม่เกิน 14 อันภายในหนึ่งถุง ซึ่งประกอบไปด้วยหัวไม้ดังต่อไปนี้

ไม้กอล์ฟและสนามกอล์ฟ 1 - ไม้กอล์ฟและสนามกอล์ฟ

 1. หัวไม้หนึ่ง (Driver) หัวไม้ใหญ่สุด ยาวที่สุด ใช้ตีตั้งแต่เริ่มตั้งที เริ่มใช้ตีในแต่ละหลุม
 2. หัวไม้แฟร์เวย์ (Fairway Wood) มีขนาดเล็กรองลงมาจากหัวไม้หนึ่ง ใช้ตีบนทางเรียบ (Fair Way) เพื่อตีระยะไกล
 3. หัวไม้ไฮบริด (Hybrid) เป็นหัวไม้ชนิดใหม่ ที่เกิดมาแทนที่หัวไม้ Fairway ที่ตีและควบคุมทิศทางได้ยากกว่า
 4. ชุดเหล็ก (Iron Set) ใช้ตีระยะสั้นกว่าหัวไม้ ปกติใช้ตีขึ้นกรีน
 5. เวดจ์ (Wedge) เป็นไม้กอล์ฟที่ใช้ตีในระยะสั้นน้อยกว่า 100 หลา หรือใช้ตีในหลุมทรายหรือรัฟ
 6. พัตเตอร์ (Putter) เป็นอุปกรณ์จำเป็นที่สุดใช้ตีเวลาขึ้นกรีน โดยนักกอล์ฟจะต้องเป็นผู้พิจารณาใช้ให้เหมาะสมกับสนามนั้น ๆ

สนามกอล์ฟโดยทั้่วไปจะมีทั้งหมด 18 หลุม ระยะเนื้อที่ประมาณ 6,800 – 7,200 หลา จะประกอบไปด้วยหลุมพาร์ 3 (ระยะไม่เกิน 250 หลา) พาร์ 4 ( ระยะ 251 – 480 หลา) พาร์ 5 (ระยะ 481 หลาขึ้นไป) เมื่อรวมจำนวนพาร์เท่ากับ 72 พาร์ 18 หลุม โดยสนามกอล์ฟจะมีส่วนประกอบดั้งนี้

 1. แท่นตั้งที หรือจุดเริ่มต้นในแต่ละหลุม
 2. แฟร์เวย์ (Fair Way) หรือสนามหญ้าตัดเรียบ หรือจุดปลอดภัยในการลงลูกกอล์ฟ
 3. กรีน (Green) หรือจุดสิ้นสุดของแต่ละหลุม
 4. บ่อน้ำหรือหลุมทราย
 5. รัฟ หรือสนามญ้าปล่อยให้ยาว เพื่อเป็นอุปสรรคในการเล่น

6.โอบี (Outofbound) หรือนอกเขตสนาม